Naučni Odbor

Predsednik

Biljana Antonijević, Srbija

Članovi

Vitomir Ćupić, Slavica Vučinić, Srbija

Milena Kataranovski, Srbija

Zorica Bulat, Srbija

Vesna Kilibarda, Srbija

Aleksandra Buha Đorđević, Srbija

Jasmina Jović Stošić, Srbija

Dragica Brkić, Srbija

Miloš Stojiljković, Bosna i Hercegovina

Maja Peraica, Hrvatska

Jose E. Manautou, SAD

Kamil Musilek, Češka

Emanuela Corsini, Italija

Nursen Basaran, Turska

Metoda Dodič Fikfak, Slovenija