Organizacioni Odbor

Predsednik

Predrag Vukomanović, Srbija

Članovi

Evica Antonijević Miljaković, Srbija

Marijana Ćurčić, Srbija

Danijela Đukić Ćosić, Srbija

Lana Kukobat, Srbija  

Stefan Mandić Rajčević, Srbija

Slavica Milutinović, Srbija

Bojana Petrović, Srbija

Andrea Pirković, Srbija

Branislava Srđenović Čonić, Srbija

Milena Stošić, Srbija