Prijava radova

PRIJAVA APSTRAKATA JE ZAVRŠENA

Prijavu svog rada možete poslati popunjavanjem formulara u nastavku ispod teksta.

Prilikom prijave apstrakta molimo Vas da se vodite sledećim uputstvima:

  • Apstrakt treba da bude na srpskom (latinica) i engleskom jeziku
  • U formularu je potrebno popuniti sva polja obeležene zvezdicom *
  • Apstrakt treba da sadrži do 250 reči (ne računajući naslov, ime autora, ko-autora i afilijacije)
  • Rad treba da sadrži: uvod, cilj, metodologiju, rezultate i zaključak
  • Istaknite 3 do 5 ključnih reči u radu
  • Molimo Vas da pravilno unesete Vašu kontakt e-mail adresu radi buduće korespodencije vezane za Vaš rad
  • Rok za prijavu radova je do 13.03.2023.
  • Prihvaćeni radovi biće potvrđeni putem mail-a.
  • Za sva pitanja možete kontaktirati Sekretarijat Kongresa putem e-mail adrese office@toxsee2023.com