Registracija

Kongres akreditovan kao međunarodni

Predavači - 15 bodova
Usmena prezentacija - 13 bodova
Poster prezentacija - 11 bodova
Učesnici - 10 bodova

Program

Preliminarni program kongresa možete pogledati klikom na dugme ispod.

Poštovane kolege, dragi prijatelji,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da pripreme za

13. Kongres Udruženja toksikologa Srbije sa međunarodnim učešćem i
1. TOXSEE Regionalna Konferencija

Sadašnjost i budućnost toksikologije: izazovi i prilike

koji će se od 10-12. maja 2023. u Hotelu MONA PLAZA u Beogradu, o čemu smo Vas preliminarno informisali početkom jula, teku po planu.


U prvom obaveštenju koje Vam šaljemo kao i na Website-u kongresa www.toxsee2023.com moći ćete da nađete korisne informacije o glavnim temama kongresa, kao i o uslovima i rokovima za prijavu radova i rokovima za registraciju.


U sledećih nekoliko pasusa ćemo Vam dati bitne informacije o planovima Udruženja Toksikologa Srbije i konceptu 13. Kongresa i regionalne TOXSEE Konferencije.

U prve dve decenije XXI veka imali smo intenzivnu aktivnost i nastojali da uvek budemo u centru aktuelnih tendencija razvoja svih relevantnih domena toksikologije.

U međuvremenu smo svi bili izloženi izuzetno kompleksnom globalnom izazovu pandemije COVID 19, koju, nakon više od dve godine, zahvaljujući velikim i integrisanim naporima struke i društava u celini, u svim zemljama i regionima sveta, lagano stabilizujemo.

U trećoj deceniji XXI veka, evidentno se, na koncepcijskom i stručnom planu, suočavamo sa novim izazovima koji traže inovativne pristupe i rešenja.

Udruženje toksikologa Srbije je opredeljeno da u kontinuitetu razvija i unapređuje svoje aktivnosti, na nacionalnom i međunarodnom nivou uz saradnju sa srodnim asocijacijama i institucijama u zemlji i regionu Balkana i jugoistočne Evrope – SEE. Kao jedan od lidera u regionu, formirali smo regionalni brend TOXSEE, kroz koji ćemo pokušati da okupimo što veći broj vodećih stručnjaka iz našeg regiona, kao i iz Evrope, kako bi razmenili iskustva, uspostavili čvršću saradnju na naučnom i stručnom planu i preneli praktična znanja kolegama koji se bave ili u svojoj dnevnoj praksi često susreću sa toksikološkom problematikom.

Vreme nam nameće potrebu da integrišemo nauku, vrhunsko znanje i dnevnu praksu na kvalitetan i efikasan način, i na taj način najsvrsishodnije doprinosimo boljem zdravlju društva u celini. U tom smislu, saradnja sa različitim kliničkim oblastima medicine, javno-zdravstvenim sektorom kao i domenom zaštite životne sredine, koji su u direktnoj vezi sa toksikologijom u celini, predstavlja neminovnost, ali i jedini put u dalji i ubrzan razvoj naše oblasti. Zbog toga će jedan od važnih koncepcijskih iskoraka na ovom kongresu, biti tematsko i funkcionalno povezivanje sa domenima urgentne medicine, opšte medicine i pedijatrije, uz već standardne toksikološke oblasti, kroz specijalizovane simpozijume i sesije. Format kongresa će biti razvijan tako da ključne toksikološke teme prožimaju ceo kongres, dok će teme iz partnerskih disciplina biti raspoređene u određenim danima, kada pored nas toksikologa, očekujemo prisustvo velikog broja stručnjaka iz korespondentnih oblasti.

Verujemo da će, na bazi savremenog koncepta, atraktivnog i dinamičnog programa, kao i prisustva više od 50 vrhunskih stručnjaka iz zemlje, regiona i Evrope kao predavača po pozivu, veliki broj kolega naći profesionalni interes da se pridruži kongresu, čuje inovativne koncepte i razmeni iskustva, osveži postojeće i uspostavi nove kontakte, u prijatnoj atmosferi Beograda, sredinom maja iduće godine.

U nastavku se možete upoznati sa glavnim temama kongresa, a o drugim temama od značaja ćemo Vas redovno obaveštavati preko Web stranice Kongresa www.toxsee2023.com i kroz redovne promotivne kampanje.
Za sve dodatne informacije budite slobodni da kontaktirate Sekretarijat Kongresa putem mail-a office@toxsee2023.com.
Radujemo se susretu u Beogradu, u maju 2023.

Srdačno,

petar
1

Prof. dr Petar Bulat
Predsednik Kongresa
Predsednik UTS

biljana
2

Prof. dr Biljana Antonijević
Predsednik Naučnog Odbora
13. Kongresa UTS

predrag
3

Prof. dr Predrag Vukomanović
Predsednik Organizacionog Odbora
13. Kongresa UTS

13. Kongres Udruženja toksikologa Srbije sa međunarodnim učešćem i 1. TOXSEE Regionalna Konferencija

Registrovanih
Predavača
Prijavljenih apstrakta